MENJAGA SOLIDITAS STAF PERPUSTAKAAN MELALUI PENYELIAAN

Tugas menyelia staf sangat diperlukan dalam suatu unit kerja/organisasi. Tugas menyelia dimaksudkan agar unit kerja/organisasi  mencapai tujuannya dengan mengatur seluruh staf agar melakukan tugas sesuai dengan fungsinya, baik tugas-tugas individu maupun tugas-tugas yang memerlukan kolaborasi dengan orang lain atau bagian lain. Dalam melaksanakan penyeliaan, pimpinan unit kerja/organisasi memerlukan seni (kemahiran) untuk menyiapkan sesuatu agar sampai kepada orang lain (bawahan) yang diselia.

Pimpinan unit/organisasi merupakan penyelia yang secara individu bertanggungjawab langsung dalam memastikan semua lini di dalam organisasi dapat berjalan untuk mencapai tujuan unit kerja/organisasi tersebut. Penyelia dapat juga bertindak sebagai penghubung antara atasan dengan anggota bawahannya, berkomunikasi dan menyelesaikan masalah dalam ruang lingkup tugas dalam unit kerja/organisasi. Selengkapnya…MENJAGA SOLIDITAS MELALUI PENYELIAAN STAF